เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับข่าวสาร ข้อมูล และแคตตาล๊อก
  

 
หน้าแรก > ศูนย์อบรมฝ้า ผนัง ตราช้าง

Warning: Missing argument 1 for load_training_head(), called in /home/siamfibrec/domains/siamfibrecement.com/public_html/training.php on line 38 and defined in /home/siamfibrec/domains/siamfibrecement.com/public_html/code.php on line 220

bulletที่มา

ศูนย์อบรม ฝ้า ผนัง ตราช้าง เป็นแหล่งความรู้สำหรับผู้สนใจทุกกลุ่ม ทั้งในวงการก่อสร้างและประชาชนทั่วไป รวบรวมความรู้งานก่อสร้าง ฝ้าเพดานและผนัง ทั้งภายนอกและภายในอาคาร โดยใช้วัสดุก่อสร้างคุณภาพ ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ ของงานก่อสร้างปัจจุบัน คือ สมาร์ทบอร์ด ตราช้าง และ สมาร์ทวูด ตราช้าง ฉนวนการความร้อน ตราช้าง อิฐมวลเบา ซีแพค และผนังตกแต่งซีแพค


ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้จากหลักสูตรต่างๆไปประยุกต์ใช้ใน
งานออกแบบหรือก่อสร้างได้ ดังนี้

• เลือกชนิดวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในงาน ฝ้า และผนัง ได้อย่างเหมาะสม
• นำความรู้และเทคนิคการป้องกันปัญหาก่อนทำงาน และแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างมั่นใจ
• ลดเวลา ลดแรงงาน ลดโครงสร้าง ลดค่าใช้จ่าย

 

 

 

 


กลับไปด้านบนbulletหลักสูตรที่เปิดอบรม

การออกแบบ ฝ้า-ผนัง อาคาร ให้มีประสิทธิภาพด้านกันร้อน
กันเสียงและทนไฟ ด้วยวัสดุก่อสร้างมาตรฐาน ตราช้าง

ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบทฎษฎี เกี่ยวกับฝ้า และผนัง โดยเฉพาะในเรื่องกันร้อน กันเสียง รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนด การทดสอบมาตรฐาน การป้องกันไฟ และหลักการพื้นฐาน ในการออกแบบระบบการการป้องกันความร้อน กันเสียงและกันไฟเพื่อสามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ผู้เข้าอบรม : สถาปนิก นักออกแบบตกแต่งภายใน
นศ.สถาปัตยกรรม นศ.ออกแบบตกแต่งภายใน
รูปแบบอบรม : ภาคทฤษฎี 100%
ระยะเวลาอบรม : 1 ชม.

การตรวจสอบคุณภาพงาน ฝ้า-ผนัง สมาร์ทบอร์ด
และฉนวน ตราช้าง

ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึงขั้นตอนและเทคนิคการติดตั้ง การตรวจสอบสมาร์ทบอร์ดและฉนวน ตราช้าง และงานฝ้า ผนัง สมาร์ทบอร์ด ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการตรวจสอบโครงระดับก่อนการติดตั้ง เทคนิคการควบคุมการฉาบรอยต่อไม่ให้เกิดการแตกร้าวฯลฯ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ผู้เข้าอบรม : สถาปนิก วิศวกร ผู้ตรวจสอบงาน ผู้รับเหมา
รูปแบบอบรม : ภาคทฤษฎี 100%
ระยะเวลาอบรม : 3 ชม.

 

การควบคุมงานก่ออิฐมวลเบา ซีแพค

ผู้เข้าอบรมจะมีทักษะในเรื่องขั้นตอนการติดตั้งอิฐมวลเบา และทราบสาเหตุการเกิดปัญหา รวมถึงวิธีการแก้ไขที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบและควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เข้าอบรม : สถาปนิก วิศวกร ผู้ตรวจสอบงาน ผู้รับเหมา
รูปแบบอบรม : ภาคทฤษฎี 100%
ระยะเวลาอบรม : 3 ชม.

พัฒนาทักษะการติดตั้งงาน ฝ้า-ผนัง สมาร์ทบอร์ด และฉนวน ตราช้าง

ผู้เข้าอบรมสามารถติดตั้งสมาร์ทบอร์ด ทั้งงานฝ้า และผนัง กับโครงชนิดต่างๆ รวมทั้งสามารถเลือกใช้สมาร์ทบอร์ด ให้เหมาะสมกับงานภายนอก ภายใน ที่ต้องสามารถทนน้ำ รับแรงกระแทกหรือกันความร้อนได้ดี

ผู้เข้าอบรม : ผู้รับเหมา ช่างโครงคร่าว ช่างในสาขาอื่นๆ ผู้สนใจทั่วไป
รูปแบบอบรม : ภาคทฤษฎี 50% ภาคปฏิบัติ 50%
ระยะเวลาอบรม : 1 วัน

 

พัฒนาทักษะการติดตั้งงานก่อฉาบอิฐมวลเบา ซีแพค

ผู้เข้าอบรมจะทราบถึงความแตกต่างของคุณสมบัติและวิธีการติดตั้งระหว่างอิฐมวลเบาและอิฐมอญ ทั้งด้านการใช้งาน การใช้เครื่องมือที่แตกต่างจากอิฐมอญทั่วไป ให้สามารถใช้งานอิฐมวลเบาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงเทคนิคการก่อผนังที่ถูกต้อง

ผู้เข้าอบรม : ผู้รับเหมา ช่างโครงคร่าว ช่างในสาขาอื่นๆ ผู้สนใจทั่วไป
รูปแบบอบรม : ภาคทฤษฎี 50% ภาคปฏิบัติ 50%
ระยะเวลาอบรม : 1 วัน

การเลือกวัสดุทำ ฝ้า-ผนัง ภายในบ้านให้มั่นใจได้ว่าทนน้ำ ทนปลวก ไม่เปื่อยยุ่ย

ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจปัญหาของฝ้าเพดานที่ไม่คงทน เพราะปลวกกิน หรือฝ้าบวมเพราะมีน้ำมาขังบนฝ้า สามารถเลือกระบบฝ้าเพดาน หรือผนัง ให้เหมาะสมตามความต้องการใช้งานอย่างคนรู้จริง ไม่ว่าจะเป็นบ้านเก่าหรือบ้านใหม่ จะต่อเติมหรือวางผังห้องบ้านเก่า หรืออาคารใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

ผู้เข้าอบรม : บุคคลทั่วไปที่สนใจ
รูปแบบอบรม : ภาคทฤษฎี 100%
ระยะเวลาอบรม : 3 ชม.

การเลือกวัสดุเพื่อให้บ้านเย็นและมีความเป็นส่วนตัว

ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกประเภทของฉนวนกันความร้อน กันเสียงเพื่อทำฝ้า หรือผนัง เพื่อบ้านใหม่หรือส่วนต่อเติมได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย
- ทำอย่างไรจะช่วยให้บ้านเย็น โดยการป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ตัวบ้าน
- ห้องนอน หรือห้องส่วนตัวของเรา ทำอย่างไรจึงจะลด หรือไม่ให้มีเสียงจากภายนอกรบกวนได้

ผู้เข้าอบรม : บุคคลทั่วไปที่สนใจ
รูปแบบอบรม : ภาคทฤษฎี 100%
ระยะเวลาอบรม : 3 ชม.

การใช้อิฐมวลเบา ซีแพค ทำผนังบ้าน-แข็งแรง ทนทาน

ผู้เข้าอบรมจะทราบถึงความแตกต่างของคุณสมบัติอิฐมวลเบาโดยเปรียบเทียบกับผนังชนิดอื่นๆ

ผู้เข้าอบรม : บุคคลทั่วไปที่สนใจ
รูปแบบอบรม : ภาคทฤษฎี 100%
ระยะเวลาอบรม : 3 ชม.

การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างสำหรับงาน ฝ้า-ผนัง เพื่อลดความร้อน ช่วยกันเสียงผ่านห้อง ทนไฟได้เป็นชั่วโมง

ผู้เข้าอบรมจะทราบถึงสาเหตุของการเกิดปัญหา ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาเรื่องความร้อน เสียง และไฟ ภายในบ้าน/อาคาร ให้สามารถเลือกใช้ระบบฝ้า ผนัง ในการใช้งานและปรับปรุงผนังต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เข้าอบรม : บุคคลทั่วไปที่สนใจ
รูปแบบอบรม : ภาคทฤษฎี 100%
ระยะเวลาอบรม : 3 ชม.

 


กลับไปด้านบนbulletดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

• ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครและกรอกรายละเอียดส่งเข้ามาตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม (พับตามรอยปรุโดยไม่ต้องติดแสตมป์)

<< ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >>

• แต่ละหลักสูตรรับจำนวนจำกัด กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2586-3838, 0-2586-4992

 


กลับไปด้านบนbulletแผนที่ศูนย์อบรมฝ้า ผนัง ตราช้าง

[+] คลิกเพื่อดูภาพใหญ่
longchamp pliage pas cher nike air max christian louboutin sale new balance shoes

กลับไปด้านบน

กลับหน้าหลัก

ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า